prihláseniekošíkkontaktdopravné
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku
Hlodavce doma
Pes doma
Mačka doma
Rybičky doma
Vtáky doma
Teraristika doma

Poškodenie tovaru počas prepravy

Vážený zákazník, vpisujeme Vám tu návod, ako postupovať, ak ste si prevzali tovar od prepravcu a bol rozbitý alebo inak poškodený. Poškodenie počas prepravy sa bohužiaľ stáva aj u perfektne zabalených zásielok. Ich množstvo je však k pomeru s množstvom odoslaných zásielok veľmi malé.
Pre urýchlenie a zdarné vybavenie reklamácie je preto nutné postupovať následne.

Povinnosti zákazníka:

1) Poškodený obal a zásielka pri prevzatí od prepravcu
  • Ak si všimnete poškodenia obalu (pretrhnutie, prelomenie kartónu, ohnutie, rozrezanie, preliačiny rohov alebo kartónu atď.) už pri prevzatí tovaru, je nutné takúto zásielku rozbaliť pred prepravcom a v prípade poškodenia zapísať stav zásielky do odovzdávacieho protokolu. Postačí vpísať "Prevzaté s výhradou". Zásielku si ponechajte a postupujte podľa bodu 2).
  • Ak je zásielka evidentne zničená vrátane obalu bez rozbalenia, zásielku nepreberajte z dôvodu poškodenia zásielky.


2) Zásielku som si prevzal a až po rozbalení som zistil, že je obsah poškodený
V takom prípade postupujte nasledovne:

  • Urobte fotodokumentáciu celej zásielky - celkový pohľad na vonkajší obal, vrátane všetkých štítkov (adresná etiketa, nálepky Krehko, Neklopiť, Nezaťažovať), v prípade poškodenia obalu jeho detail, detail adresného štítku, spôsob balenia vrátane výplne a umiestnenia poškodeného tovaru v balení, samotný poškodený tovar.
  • Informujte nás o poškodení zásielky e-mailom (najneskôr do 3 pracovných dní). Uveďte číslo objednávky, krátky popis poškodenia a priložte fotodokumentáciu (veľkosť prílohy je max. 10 MB, v prípade potreby ju rozdeľte do viacerých e-mailov).
  • Berte na vedomie, že čím skôr nám nahlásite poškodenie, tým bude Vaša reklamácia rýchlejšie a úspešnejšie vybavená a tým skôr Vám bude zaslaný nový bezchybný tovar. S každým otáľaním sa znižuje možnosť úspešne vybaviť Vašu reklamáciu!!!
  • Tovar vrátane obalu a výplní riadne uschovajte a nikam neposielajte, počkajte ďalších pokynov.
Týmto Vaše povinnosti končí.

Všetko ostatné obstaráme my. Zabezpečíme nahlásenie a celý priebeh reklamácie s prepravcom, ktorý si pre poškodenú zásielku k Vám príde, prevezme si ju a spíše s Vami škodový zápis.Po spísaní škodového zápisu zasielame zadarmo nový bezchybný tovar bez ohľadu na konečný výsledok reklamácie u prepravcu. Tým je celá reklamácia vybavená a s Vami uzavretá.

Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku